Naturlig, Biologisk SEPTIKBEHANDLING og RENS

Biologisk Avløpsåpner
22. mai 2015
Urinal Block and Screen
26. februar 2017

Naturlig, Biologisk SEPTIKBEHANDLING og RENS

Drainbo® Septiktankbehandling er en 100%
naturlig avløpsveske spesielt sammensatt
for bruk i alle typer septik systemer.
En miljøvennlig, økologisk og enkel metode.
Det flytende konsetratet vil trenge inn og bryte ned alt organisk
materiale, husholdnings fett, såper, og vaskemidler.
MÅ RISTES GODT FØR BRUK
DRAINBO Septikbehandling bør tilsettes regelmessig i din septiktank for å
opprettholde ett frittflytende system, samt reduserer forekomster av Fekal
Koliforme bakterier. Bare hell innholdet i flasken rett i avløp eller toalett og skyll
med vann. Gjenta hver tredje måned. Øk frekvensen hvis koke- eller matfett
brukes regelmessig. Hvis du har problemer med systemet, lukt eller slamfylte
rør, bare tøm alt innholde i en flaske ukentlig i 8 uker, følg deretter opp med
månedlige behandlinger. For mer informasjon, se www.drainbo.no
OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN
• ØYEKONTAKT: Skyll i klart vann. Ved irritasjon, bør lege kontaktes.
• HUDKONTAKT: Vask huden med såpe og vann. Ved søl/flekker på klær, vask før gjenbruk.
• SVELGING: Skyll munnen med vann. Behandles symptomatisk. KONSULTER EN LEGE
AKTIVE INGREDIENSER: Naturlig dyrket bacillus, spesielt fremstilt
for nedbrytning av husholdningsavfall, som fett, såpe film, oljer,
proteiner, og annet organisk materiale som normalt finnes i avfallsstrømmen.
Drainbo består også av derivater fra kokosnøtter,
sitroner og grønnsaksbaserte rengjøringsmidler
Importør: DRAINBO Scandinavia AS www.drainbo.no Tlf: +47 92 500 300